Sanering zeekademuur Rhenus Midgard GmbH

Opdrachtgever: Sterk Spezialtiefbau GmbH

In juni 2014 kreeg Kroeze Milieu- & Injectietechnieken de opdracht om in Hamburg een zeekademuur te herstellen. In de loop der jaren had betonrot vat op de kademuur gekregen, waardoor over een lengte van liefst 55 meter de damwand uit de kademuur brak. Nadat Rhenus Midgard stalen jukken monteerde, werd er voor de betonwerkzaamheden een bestek gemaakt. Er moesten verstevigingen worden aangebracht, en de openingen die door het aanbrengen van de ankers waren ontstaan moesten weer worden gesloten.Onder de vloer had de kademuur een verbinding met vier betonbalken. Juist op die plaatsen was de damwand uitgebroken. Bij de werkzaamheden heeft Kroeze de balken met een wapening opnieuw aan de muur gefixeerd. In een ‘normale’ omgeving is een project als dit al uitdagend. Maar de getijdeverschillen van soms vier meter vereisten een extra strakke planning. Andere uitdagingen deden een voortdurend beroep op de creativiteit van alle betrokkenen. Zo realiseerden we een hangsteiger voor de werkzaamheden die tegelijkertijd als ondersteuning diende voor de bekisting. Tijdens de uitvoering bleek de damwand op sommige plaatsen nog in beweging te zijn, dus werden er extra voorzieningen gemaakt voor de bekisting. Nadat de feitelijke betonwerkzaamheden waren afgerond, monteerde Kroeze nog nieuwe ladders en hardhouten wrijfpalen en voerde diverse andere werkzaamheden uit.

De werkzaamheden aan de stalen damwanden werden door Sterk Spezialtiefbau GmbH uitgevoerd; waarmee Kroeze nauw samenwerkte.