Uitbreiding trafo station Leuven

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Klaassen

Het Nederlandse electriciteitsnetwerk wordt in hoog tempo aangepast. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de opkomst van elektrisch rijden, zonne- en windenergie stellen nieuwe eisen aan het netwerk. Dus wordt er ook veel gebouwd. Voor Bouwbedrijf Klaassen brachten we nog net voor de bouwvakvakantie 67 mortelschroefpalen met een diameter van 350 mm aan. Die planning was belangrijk, want zo kon direct na de vakantie met de verdere fundering van het trafostation worden begonnen.