Funderingsherstel voormalige boerderij Hazerwoude

Een (woon)boerderij kan prachtig zijn, maar als het hele pand begint te verzakken, dan is dat een serieus probleem. Bij een prachtige boerderij in Hazerswoude was paalrot de oorzaak van de verzakking. We maakten samen met de opdrachtgever een herstelplan om de fundering te herstellen. Daarvoor moest eerst de betonvloer in het pand worden verwijderd, zodat we 32 stalen buispalen van dertien meter lengte en een diameter van 230 mm konden aanbrengen. In de buitenmuren boorden we maar liefst 87 gaten van 250 mm. zodat de nieuwe vloer in de buitenmuren verankerd kon worden. Deze wijze van herstellen wordt wel de tafel-methode genoemd: de buispalen dragen de vloer en door de nokken in de buitenmuren ook de volledige boerderij.

De wapeningsmatten van de vloer waren de basis waarop de installateur eerst de leidingen voor aardwarmte, riolering, elektra en domotica kon aanbrengen, waarna de nieuwe vloer werd gestort.

Inpandig werken vereist altijd extra precisie en levert extra uitdagingen, maar dat maakt een dergelijk project ook voor ons extra aantrekkelijk. De eigenaar kan inmiddels tevreden op zijn nieuwe vloer kijken en weet zich verzekerd van een stevig fundament voor weer vele generaties bewoners.