Funderings- en injectietechnieken

Al eeuwen worden in Nederland bouwwerken onderheid. Het Paleis op de Dam staat zo al sinds 1665 op ruim 13 duizend heipalen. In de loop van de tijd is er ook op het gebeid van onderheien veel veranderd en verbeterd. Naarmate Nederland verder volgebouwd raakt, wordt het indrijven van heipalen steeds bezwaarlijker. De trillingen en het geluid worden een te groot bezwaar voor de omgeving.

Kroeze Aannemerij  en Funderingstechnieken bouwde de afgelopen jaren ruime ervaring (op) met funderingspalen, mortelschroefpalen en schroefinjectiepalen, Casing Draai palen en Mixed in Place palen. Stuk voor stuk technieken die veel van de bezwaren van het klassieke heien ondervangen.

De juiste keuze is afhankelijk van de ondergrond (uiteraard), maar ook van de omgeving en van de wensen van de opdrachtgever. Door onze uitgebreide ervaring met de verschillende technieken kunnen we u – of uw architect – vooraf een onderbouwd advies geven. Bij de uitvoering kunt u rekenen op ons vakmanschap en onze hang naar kwaliteit. Met onze nieuwe stelling kunnen we mortelschroefpalen tot een diepte van 12 meter realiseren in diktes van 350 tot 500 millimeter.

Met ons eigen materieel kunnen funderingspalen, schroefinjectie- en Casing Draaipalen nog aanzienlijk dieper worden geboord door het oplassen van de stalen buizen. Daarnaast hebben wij ook ervaring met avegaarpalen.

In een laaggelegen land als Nederland is bodemafsluiting vaak noodzakelijk. Zeker tijdens werkzaamheden in de bodem of aan dijken. Kroeze realiseert al jaren horizontale waterremmende lagen in vrijwel alle soorten bouwkuipen. Dezelfde technieken kunnen we ook in dijklichamen toepassen om het opdrukken van kwelwater te voorkomen en het dijkvak stabiel te houden.

De werkwijze, met een grond verdringende (trillingvrije) lans, een relatief kleine rupskraan en zonder chemicaliën, biedt voor de hand liggende voordelen. Voeg die bij de kortere realisatietijd en het meestal minder diepe ontgravingsniveau en het is duidelijk waarom deze techniek in veel gevallen een interessant alternatief is.

Voor Kroeze Beesd begint ieder project met een gedegen vooronderzoek (bodemonderzoek sonderingen, lithologie, zeefkromme) dat door een gespecialiseerd ingenieursbureau wordt verwerkt tot een werkplan.

Na de werkzaamheden wordt de waterdichtheid getoetst en voor de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt.

Kwaliteit en zekerheid van begin tot eind.