Aanleg bouwkuip nieuwbouw crematorium Beesd

Opdrachtgever: Kroeze Hoveniers

Uitvoering: voorjaar 2019

Voor de nieuwbouw van het crematorium was er voor de kelder  een bouwkuip  nodig.

Uit een controle van de berekeningen bleek dat er een spanningsbemaling ingezet moest worden in plaats van open bemaling. Om toch binnen een bepaald grondwater debiet te blijven conform de eisen van het Waterschap Rivierenland kon zo de planning toch gehaald worden en is het met veel inspanningen van alle partners gelukt….