Bouwkuip van damwanden met waterremmende laag

Opdrachtgever: KWS

In de afgelopen decennia hebben we onze omgeving soms ernstig vervuild. Ook de bodem. Ook in het fraaie Bilthoven is de grond op een aantal plaatsen vervuild. En dat maakte de bouw vaneen nieuw zwembad complexer. De bouwkuip van ruim 800 vierkante meter kon niet met bemaling droog worden gehouden. Dat zou immers betekenen dat er mogelijk verontreinigd grondwater ‘aangezogen’ zou worden.

Daarom kreeg Parcum van KWS (onderdeel van Volker Wessels) de opdracht een complete bouwkuip met damwanden en een waterremmende laag te realiseren. Met een laag debiet aan bemalingswater kunnen de medewerkers van Bouwbedrijf Vaessen  veilig hun werk doen.

Zo legt Parcum de basis voor weer een mooi project van een vooraanstaand opdrachtgever.