Parcum gaat over in Kroeze Aannemerij / Funderingstechniek

Nog maar kortgeleden maakten we met Parcum een nieuwe start. De toenemende – en vaak uiteenlopende – activiteiten vragen nu om verbetering van de herkenning en uitstraling. Parcum zal alleen nog handelsnaam zijn, Kroeze Aannemerij / Funderingstechniek is de nieuwe statutaire naam.

Herkenbaarheid voor het nog steeds groeiend aantal opdrachtgevers. Die groei heeft ongetwijfeld te maken met onze liefde voor het vak en het feit dat we ons niet zozeer als aannemers, maar veel meer als samenwerkers opstellen. Wat we ook regelmatig van onze opdrachtgevers te horen krijgen is dat we duidelijk zijn en helder communiceren. We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk dat voor de opdrachtgever kan zijn.

In dat kader hebben we ook onze huisstijl gemoderniseerd.

Tegelijkertijd hebben we ook de formele organisatie helderder gemaakt. Al onze activiteiten vallen onder een bv, Kroeze partner in aannemerij, funderings- en injectietechnieken. De handelsnamen Parcum, Fixum en Via Mineral blijven bestaan. Maar wat niet veranderd zijn de korte lijnen. Zo blijven we stappen en stapjes zetten om met onze opdrachtgevers (maar ook onze partners en toeleveranciers) optimaal te communiceren. Dat is immers een wezenlijk aspect van alle succesvolle projecten.