Fixum

Een bouwkuip moet gegarandeerd droog en stabiel zijn en blijven. Om dat te bereiken zijn stabiliserende wanden en waterremmende lagen noodzakelijk. Damwanden, onderwaterbeton en een groutplaat of groutboog hebben zich in de afgelopen decennia bewezen. Maar Parcum biedt sinds kort een zeer interessant alternatief. Een alternatief dat niet alleen aanzienlijk duurzamer is dan de bestaande technieken, maar ook een zeer hoge kwaliteit paart aan andere technische voordelen. Dat alternatief heet Fixum en wordt in Nederland ontwikkeld en op de markt gebracht door Parcum. En dat Fixum vernieuwend is, blijkt wel uit het feit dat deze werkwijze inmiddels is gepatenteerd.

Het betere alternatief

Met Fixum realiseert u zowel horizontale waterremmende lagen in vrijwel iedere bouwkuip, als verticale palenwanden in bouwkuipen en dijken. Piping, het opdrukken van kwelwater dat zand meeneemt naar het maaiveld, is met Fixum snel en eenvoudig te voorkomen. Het dijkvak blijft door aanbrengen van een Fixum wand stabiel. Als er ondergrondse infrastructuur aanwezig is, of als er historische gebouwen in de nabije omgeving zijn en zeker als een dijkvak instabiel dreigt te worden, is het feit dat Fixum trilingvrij wordt aangebracht een groot voordeel.

Ook bij vrijgegraven funderingen en lekkende kanaalbodems is Fixum het perfecte alternatief voor de noodzakelijke zandstabilisatie.

Fixum wordt met een grondverdringende lans trillingsvrij in de bodem aangebracht. Daarvoor zijn ter plaatse een menginstallatie en een rupskraan noodzakelijk. Doordat de kraan ‘slechts’ 30 ton weegt, en er trillingsvrij wordt gewerkt, zijn ook de minder eenvoudige locaties geschikt voor Fixum. De gebruikte grondstoffen, die niet chemisch en niet vervuilend zijn, worden ter plaatse gemengd en dan via de lans onder een druk van circa vier bar in de bodem aangebracht. Zo ontstaat een waterremmende en sterk stabiliserende wand of laag die de bouwkuip voldoende beveiligt.

Vooronderzoek en toetsing

Voorafgaand aan elk project doet Parcum een uitgebreid vooronderzoek. De uitkomsten van bodemonderzoeken en sonderingen worden daarin beoordeeld, beschikbare informatie over de lithologie opgevraagd, en er worden ongeroerde zandmonsters genomen om de zeefkromme te bepalen. De resultaten van het vooronderzoek worden door een gespecialiseerd ingenieursbureau verwerkt in een concreet werkplan. Vooronderzoek en werkplan leiden samen tot het realiseren van de optimale waterremmende laag of wand.

Mocht tijdens het vooronderzoek blijken dat de condities van de bodem niet optimaal zijn, dan kan in overleg met de opdrachtgever een alternatieve werkwijze worden besproken. Zo kan Fixum, bij de aanwezigheid van storende bodemlagen zoals te fijne en of harde zandlagen, met drukverhoging tijdens de injectie alsnog gelijkmatig in de vooraf bepaalde bodemlaag worden aangebracht. De installatie kan van injecteren per injectie overgaan tot jet mixen per injectie.

Nadat de injectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, vindt een waterdichtheidstoetsing plaats. Met dit onderzoek maakt Parcum ook voor de opdrachtgever inzichtelijk dat is voldaan aan de geëiste waterdichtheid of waterkerendheid. Mocht uit de resultaten blijken dat de injectielaag nog niet voldoende is afgedicht, dan vindt uiteraard een extra injectie plaats en volgt er eventueel een tweede beoordeling.

Klaar voor de markt

Fixum is in de afgelopen periode met diverse gerenommeerde partijen zowel in het laboratorium als in de praktijk getest. Het patent is inmiddels verkregen. Het benodigde materieel (rupskraan,
silo’s, mengers) wordt momenteel afgebouwd. Dan zullen er met name met zandstabilisatie nog enkele praktische testen worden gedaan. De eerste projecten zullen vanaf januari 2017 worden uitgevoerd.

Bij ieder project levert Parcum de monitoringgegevens die alle nodige informatie verschaffen over de wijze waarop is gewerkt. En daarbij gaan we ver: diepte van het injectiepunt, draaimoment van de boor, toerental, pull down/up en nog vele andere zaken worden minutieus vastgelegd en bij oplevering overhandigd. Zodat u als opdrachtgever exact weet wat er is gedaan, hoe het is gedaan en waar het is gedaan. Zo heeft u alle relevante data in handen om de kwaliteit en de risico’s van uw bouwproject te beheersen. Mogelijke discussies in het bouwteam viert u dan op basis van feiten en niet op basis van aannames of beweringen.

De eisen van nu

De eisen die aan een bouwkuip en aan de aanleg daarvan worden gesteld zijn veranderd. De economische eisen zijn strenger geworden, budgetten staan onder druk. De maatschappelijke eisen, al dan niet vastgelegd in wet- en regelgeving, nemen per dag toe. Gebruik van chemische producten is niet meer van deze tijd. Duurzaamheid niet gevraagd, maar steeds vaker geëist.

Fixum speelt daar op in. In vele gevallen is Fixum bovendien het economische alternatief. Fixum is chemicaliën-vrij en duurzaam. Doordat het met relatief licht materieel wordt verwerkt, bespaart u de soms hoge bijkomende kosten. Doordat er trilingsvrij wordt gewerkt bespaart u overlast en is Fixum op meer locaties toepasbaar. En met Fixum voorkomt u onprettige verrassingen als er een storende laag in de ondergrond aanwezig blijkt te zijn.

Kortom: Fixum biedt u mogelijkheden die u tot nu toe niet had.

Meer weten?